Možnosť naučiť sa pracovať s najrozšírenejším a najžiadanejším CAD systémom v Európe v rámci:

  • Predmetov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia;
  • Vypracovávania záverečných prác;
  • Doplnkových školení;
  • Spolupráce s praxou.