3D tlač loga projektu.

Skenovanie študentského návrhu vozidla, ktoré sa taktiež tlačilo v laboratóriu gekon.

Planétová prevodovka vyrobená bez montáže a bez možnosti rozobrať jednotlivé diely.

Planétová prevodovka vyrobená bez montáže a bez možnosti rozobrať jednotlivé diely.

Študentský projekt kvadroptéry, pre ktorú sa vyrábali podporné konzoly.

Študentský projekt kvadroptéry, pre ktorú sa vyrábali podporné konzoly.

Študentský projekt kvadroptéry, pre ktorú sa vyrábali podporné konzoly.

Podobizeň docenta Lešinského na replike piestu.

Podobizeň docenta Lešinského na replike piestu.

Podobizeň docenta Lešinského na replike piestu.