Ústav dopravnej techniky a konštruovania je súčasťou Strojníckej fakulty STU. V roku 2013 tu bolo zriadené Laboratórium generatívneho konštruovania. Jeho základnou úlohou je výskum nových metód vývoja automobilov a ich komponentov.

Pracovisko je po softvérovej i hardvérovej stránke vybavené na úrovni špičkových konštrukčných kancelárií svetových automobiliek. Je tu 11 pracovných staníc s nainštalovanými systémami CATIA V5, V6 a príslušnými modulmi a nadstavbami pre vývoj automobilov. Používa sa tu 3D tlačiareň FDM na výrobu pevných a presných prototypov; zariadenie na vákuové odlievanie, umožňujúce efektívne liatie do silikónových foriem, či optický 3D skener.

Sme tím študentov, vedeckých pracovníkov a odborníkov z priemyslu. Zastúpenie v oblasti konštrukcie je najmä z Ústavu dopravnej techniky a konštruovania Strojníckej fakulty STU a pracovníkmi firmy DYTRON. Zastúpenie v oblasti dizajnu je z Ústavu dizajnu Fakulty architektúry STU. Či už sa niektorí z nás venujú problematike iba krátko alebo sú zdatní odborníci v oblasti, dopĺňame sa tak, aby sme boli úspešní.