Laboratórium Generatívneho Konštruovania
Ústav Dopravnej techniky a Konštruovania

Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Námestie Slobody 17
812 31 Bratislava

laboratorium.gekon@gmail.com

telefón: +421 2 5729 6860

mobil: +421 904 610 656