X

DIZAJN

predstavy, trendy a klasické vzory

KONŠTRUKCIA

bezpečnosť, funkčnosť a kvalita

CAR

PROTOTYP

vzhľad, šetrnosť a jedinečnosť

3D SCANNER

snímanie

3D TLAČ

výroba

VÁKUOVÉ ODLIEVANIE

variabilita materiálov

MY SME LABORATÓRIUM
GENERATÍVNEHO KONŠTRUOVANIA

Črty, ktoré spájajú všetky naše úlohy sú:

GENERATÍVNOSŤ


ÚSPORA ČASU


KVALITA


LABORATÓRIUM GENERATÍVNEHO KONŠTRUOVANIA

Ústav dopravnej techniky a konštruovania je súčasťou Strojníckej fakulty STU v Bratislave. V roku 2013 tu bolo zriadené Laboratórium generatívneho konštruovania. Jeho základnou úlohou je výskum nových metód vývoja automobilov a ich komponentov.

Pracovisko je po softvérovej i hardvérovej stránke vybavené na úrovni špičkových konštrukčných kancelárií svetových automobiliek. Je tu 11 pracovných staníc s nainštalovanými systémami CATIA V5, V6 a príslušnými modulmi a nadstavbami pre vývoj automobilov. Používa sa tu 3D tlačiareň FDM na výrobu pevných a presných prototypov; zariadenie na vákuové odlievanie, umožňujúce efektívne liatie do silikónových foriem, či optický 3D skener.

KTO SME

Sme tím študentov, vedeckých pracovníkov a odborníkov z priemyslu. Zastúpenie v oblasti konštrukcie je najmä z Ústavu dopravnej techniky a konštruovania Strojníckej fakulty STU a pracovníkmi firmy DYTRON. Zastúpenie v oblasti dizajnu je z Ústavu dizajnu Fakulty architektúry STU. Či už sa niektorí z nás venujú problematike iba krátko alebo sú zdatní odborníci v oblasti, dopĺňame sa tak, aby sme boli úspešní.

ČO ROBÍME

Venujeme sa vývoju prototypov nie len automobilov tak, aby bol model budúceho výrobku modifikovateľný, optimalizovaný a samozrejme kvalitný.

CIEĽE PROJEKTU

– zlepšiť praktické zapojenie študentov do rôznych odborných úloh
– navrhnúť virtuálny model prototypu vozidla
– overiť možnosti použitia zariadení Rapid Prototyping technológií v oblasti vývoja prototypov
– vybudovať silnú spoluprácu medzi akademickou sférou a aplikáciou v praxi

VÝUČBA

SjF – Konštruovanie 1 a 2,

Počítačové konštruovanie,

Semestrálny projekt,

Karosérie a výroba motorových vozidiel,

CAx.

 

FA – CAD ateliér,

Tvarové prvky a plochy v strojárskom priemysle.

VYJADRENIA O LABORATÓRIU